MESTRES

ROSA PALLISER,

directora i mestra especialista d'educació física

FANNY TALTAVULL,

secretària i mestra de suport

ÀNGELS PONS,

cotutora del grup A (3,4 i 5 anys)

RAQUEL COLL,

cotutora del grup A (3,4 i 5 anys)MELISA LOZANO,

mestra especialista de religió i suport a EI


JOANA CARRERAS

cotutora del grup B (3,4 i 5 anys)

ASSUMPTA CARRERAS

cotutora del grup B (3,4 i 5 anys)

ESTER GARRIGA

mestra especialista d'anglès

LLUCIA MASCARÓ

tutora de primer

CARME P0NS

tutora de segon

ROSER CARRETERO

mestra especialista de música

PERE GORRÍAS

tutor de tercer

BETLEM VIDAL

tutora de quart

XAVI SERVERA

mestre especialista d'educació física

CRIS MOLL

tutora de cinquè

SUSANA PONS

tutora de sisè

SANDRA SUÁREZ

orientadora