MESTRES

ROSA PALLISER

directora 

i mestra especialista d'educació física

FANNY TALTAVULL,

 secretària

 i mestra de suport

RAQUEL COLL,

cotutora del grup A (3,4 i 5 anys)

JOANA CARRERAS

cotutora del grup A (3,4 i 5 anys)

VANESSA CORTÉS

cotutora del grup B (3,4 i 5 anys)

ASSUMPTA CARRERAS

cotutora del grup B (3,4 i 5 anys)

ANDREA MAYOR

mestra de suport (PT)

MELISA LOZANO,

mestra especialista de religió

BETLEM VIDAL

tutora de primer

LLUCIA MASCARÓ

tutora de segon

SUSANA PONS

tutora de tercer

ROSER CARRETERO

cotutora de tercer i

mestra especialista de música

MÓNICA COLL

turora de quart

CARME P0NS

tutora de cinquè

CRIS MOLL

 Cotutora de sisè

XAVIER SERVERA

cotutor de sisè i 

mestre especialista d'edució física

ROSA BOSCH

mestra especialista d'anglès