FAMÍLIES DELEGADES

PAULA MARQUÉS

Família delegada de 3, 4 i 5 anys A

GLORIA VENTURA

Família delegada de 3, 4 i 5 anys B

NEUS GOÑALONS

Família delegada 1r.

MERITXELL SABATÉ

Família delegada 2n.

MÍRIAM LÓPEZ

Família delegada de 3r

NEUS MARTÍ

Família delegada de 4t

ROSA CARRERAS

Família delegada 5è

MAGDA AMELLER

Família delegada 5èMARIÁN HUGUET

Família delegada 6è

MÓNICA PONS

Família delegada 6è