El projecte educatiu


El nostre PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE s'inspira en una metodologia activa, participativa, amb aprenentatges significatius, afavoridora de l'atenció a la diversitat; per açò el nostre projecte pedagògic vol girar al voltant de les intel·ligències múltiples i de la integració d les capacitats i les competències bàsiques en el desplegament del currículum.

Els ambients, els projectes de treball, les activitats d'experimentació, petites investigacions, les conferències per treballar l'expressió oral, els grups interactius..., són estratègies molt útils per anar seguint aquesta línia metodològica; una manera de fer que aposta pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat i l'enfocament glogalitzat.