Els ambients

“Lo que los niños aprenden no se da como resultado automático de lo que se enseña. Más bien se debe en gran parte a la acción de los niños como consecuencia de sus actividades y de nuestros recursos”

"Cuando ves que un niño está dando sus primeros pasos en el camino, lo lógico y correcto es darle las llaves que le permitan ir más lejos"

Loris Malaguzzi

Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.

Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

  • Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.

  • El paper de l’alumne/a és 100% actiu

  • El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

Per què volem treballar per ambients?

  • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.

  • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.

  • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.

  • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.

  • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de tot l'alumnat.

  • Per engrescar i motivar més els alumnes

  • Etc, etc.