Erasmus + és un programa del Servei de LLengües Estrangeres i programes internacionals de la Conselleria d'Educació i Universitat. El que es pretén és millorar la qualitat de l'ensenyament Preescolar, Primària i Secundària en els centres de tot Europa.

Ofereix als professionals d'aquests nivells oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països d'Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dóna suport l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació per abordar reptes comuns, com l'abandonament escolar o el baix nivell de coneixement bàsic, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

Durant el curs 2018-2019 dues Mestres del CEIP Francesc d'Albranca participaran del programa ERASMUS +. Són na Mónica Coll i n'Ester Garriga.