Aquest és el segon curs que el CEIP Francesc d'Albranca forma part del PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Conselleria d'Educació i Formació Professional).

El propòsit del programa és acompanyar els centres en el camí del canvi, facilitant unes eines i un mètode de treball que permeti autogestionar-se en la millora i transformació de manera progressiva i sostenible en el temps. 

 

 

 

 

       

El mes de febrer, na Mónica, la turora de 3r, va participar d'una acció formativa a l'escola "Het Talent" d'Anvers (Bèlgica). Aquesta visita està emmarcada dins el programa Erasmus + té com a objectiu l'intercanvi d'experiències pedagògiques entre centres docents d'arreu d'Europa. 

Allà es va poder conèixer una realitat escolar diferent de la nostra: una escola petita amb molta diversitat cultural, cosa que ha provocat l'aposta pels projectes de treball com un bona eina pedagògica integradora. 

Na Mónica també va tenir l'oportunitat de visitar el TECHNOPOLIS, un espai lúdic on els més petits poden gaudir de la ciència, la música i la teconologia. Aquest espai ha estat un element inspirador per a desenvolupar noves propostes i activitats per als nostres ambients. 

 

  

Aquesta vegada ha estat n'Ester, la mestra especialista d'anglès, qui ha partit a l'estranger, gràcies al programa Erasmus+.       

A Budapest va poder participar, amb unes quantes mestres d'arreu de les Illes, en una formació enfocada a la convivència i les pràctiques restauratives. Així mateix, va poder visitar diferents escoles i conèixer altres realitats. Tot aquest treball de formació i intercanvi suposa un enriquiment professional i personal important, cosa que repercuteix implícitament en la tasca diària a l'escola des Migjorn. 

      

Erasmus + és un programa del Servei de LLengües Estrangeres i programes internacionals de la Conselleria d'Educació i Universitat. El que es pretén és millorar la qualitat de l'ensenyament Preescolar, Primària i Secundària en els centres de tot Europa.

Ofereix als professionals d'aquests nivells oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països d'Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dóna suport l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació per abordar reptes comuns, com l'abandonament escolar o el baix nivell de coneixement bàsic, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

Durant el curs 2018-2019 dues Mestres del CEIP Francesc d'Albranca participaran del programa ERASMUS +. Són na Mónica Coll i n'Ester Garriga.