Els ambients són espais, on oferim propostes de joc i aprenentatge, amb materials variats i estructurats, perquè els fillets i filletes en grups heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis coneixements a partir de l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.


Un ambient integra diferents coneixements, és multidisciplinar i es caracteritza perquè:

 •  Contempla diferents propostes alhora amb un mateix fil conductor.
 •  El paper de l’alumne/a és 100% actiu
 •  El de l’adult és el d’acompanyant, mediador, facilitador...

Per què volem treballar per ambients?

 • Perquè la majoria d’experts en educació recolzen aquest enfocament com a molt adequat per als alumnes del segle XXI.
 • Per ampliar i enriquir les dinàmiques de relació.
 • Per ajudar els alumnes a ser més autònoms, creatius i amb decisions pròpies i variades.
 • Perquè els fillets aprenguin a planificar, fer i revisar el seu procés d’aprenentatge.
 • Per respectar millor el ritme d’aprenentatge de cada fillet.
 • Per engrescar i motivar més els alumnes
 • Etc, etc.
 •  

Ambient enigMAT

Ambient Entendre el món

Ambient Domèstic

....

Ambient de Construccions

 

Ambient d'Art 

Ambient EnimgMAT

 

Ambient d'Art i Cos 

El nostre PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE s'inspira en una metodologia activa, participativa, amb aprenentatges significatius, afavoridora de l'atenció a la diversitat; per açò el nostre projecte pedagògic vol girar al voltant de les intel·ligències múltiples i de la integració d les capacitats i les competències bàsiques en el desplegament del currículum.

Els ambients, els projectes de treball, les activitats d'experimentació, petites investigacions, les conferències per treballar l'expressió oral, els grups interactius..., són estratègies molt útils per anar seguint aquesta línia metodològica; una manera de fer que aposta pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat i l'enfocament glogalitzat.